Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng căn bản của trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, như thời gian bạn truy cập và các trang bạn xem.

Trang web của chúng tôi có thể chứa cookie của bên thứ ba hoạt động để cung cấp dịch vụ hoặc chức năng bổ sung cho chúng tôi.

  • Cookies thiết yếu: Đây là các cookie bắt buộc để trang web hoạt động chính xác. Chúng tôi không yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng các loại cookie này.
  • Cookies chức năng: Các cookie này cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách lưu trữ các cài đặt của bạn và cung cấp chức năng cá nhân hóa. Bạn có thể tắt chúng, nhưng điều này có thể làm giảm tính năng và sự thuận tiện của trang web.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích bên thứ ba để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng. Các cookie này không được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Bạn cũng có thể xóa cookie đã được lưu trên thiết bị của bạn bất cứ lúc nào.

3. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie hoặc các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về chính sách cookie của chúng tôi.