Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện.
  • Thông tin về hoạt động trên trang web: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành trên mỗi trang và các liên kết bạn nhấp chuột.
  • Thông tin về thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về loại thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ và hệ điều hành.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để:

  • Cung cấp và cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Liên hệ với bạn và cung cấp thông tin cập nhật về trang web của chúng tôi.
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng khi bạn có câu hỏi hoặc gặp vấn đề với trang web của chúng tôi.
  • Nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi bắt buộc bởi luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết chia sẻ thông tin cá nhân chỉ với mục đích cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy định bảo vệ quyền riêng tư.